Ανθοϊάματα Μπαχ

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε αναφέρει ότι Δρ. Μπαχ κατέτασσε τα 38 θεραπευτικά του άνθη σε 7 βασικές περιοχές επίδρασης στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και είχαμε αναφέρει την πρώτη περιοχή επίδρασης που ήταν ο φόβος. Σήμερα θα αναφερθούμε στην επόμενη περιοχή επίδρασης που είναι η ανασφάλεια.

Για την ανασφάλεια ο Μπαχ χρησιμοποιούσε τα εξής ανθοιάματα ανά περίπτωση
α) Το Cerato (Κερατόστιγμα)
«Το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε αμφιβολία για τον εαυτό μας. Όταν έχουμε την τάση να επηρεαζόμαστε από τις συμβουλές των άλλων.» β) Το Scleranthus (Σκλήρανθος)
« Το χρησιμοποιούμε όταν ο ασθενής νοιώθει αναποφασιστικότητα, ανασφάλεια, αμφιβολία, ανισορροπία» γ) Το Gentian (Γεντιανή)
«Το χρησιμοποιούμε όταν ο ασθενής νοιώθει αμφιβολία, ηττοπάθεια, έλλειψη θάρρους» δ) To Gorse (Ράχος)
«Το χρησιμοποιούμε όταν ο ασθενής νοιώθει απελπισία, απόγνωση και ενδοτικότητα» ε) Το Hormpean (Γάβρος)
«Το χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις ανασφάλειας, σε κόπωση σωματική ή πνευματική εξάντληση» στ) Το Wildoαt (Αγριοβρώμη)
«Το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ανασφάλεια, έλλειψη θάρρους, έλλειψη συναισθήματος ικανοποίησης»

*Άρθρο του Σάκη Κουβάτσου στα Χανιώτικα Νέα