28/12/10

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

90 ασθενείς που υπέφεραν από πόνους οφειλόμενους σε καρκίνο που δεν υποχωρούσε με φάρμακα, σχημάτισαν 3 ομάδες με τυχαία επιλογή. Η πρώτη έλαβε δυο κύκλους βελονισμού στο αυτί σε σημεία που εντοπίστηκαν με έναν εντοπιστή σημείων, η δεύτερη έλαβε βελονισμό στο αυτί σε εικονικά σημεία και η τρίτη πιέσεις με ειδικές βελόνες σε εικονικά σημεία.

Δυο μήνες μετά την έναρξη της έρευνας, η πρώτη ομάδα παρουσίασε 36% μείωση του πόνου, ενώ οι υπόλοιπες δύο, μόλις 2%. (Journal Clinical Oncology, Nov. 15,2003: 4120-4126).