23/11/10

Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική έρευνα ,130 υγιή άτομα ηλικίας 40-70 ετών, έλαβαν εκχύλισμα μανιταριού Cordyceps (Dong Chong Xia Cao) ή εικονικό φάρμακο επί 12 εβδομάδες.

Η έρευνα περιλάμβανε μεθόδους φυσιολογίας αθλημάτων, εκτίμηση της ικανότητας άσκησης, μέτρηση της αντοχής και μεταβολικές τροποποιήσεις σχετιζόμενες με άσκηση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή της. Στην ομάδα που έλαβε το Cordyceps, το μέγιστο όριο κατανάλωσης οξυγόνου αυξήθηκε σε 5,5% (σε σύγκριση με το 2,2% της άλλης ομάδας), ενώ ο χρόνος επίτευξης του ανώτατου ορίουαυξήθηκε σε 4,1% (Σε σύγκριση με 0%).
Ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη ενός μιλιού με βάδισμα, μειώθηκε σε 29 δευτερόλεπτα (σε σύγκριση με μια μικρή αύξηση στην ομάδα ελέγχου). Η ομάδα που έλαβε Cordyceps επίσης παρουσίασε βελτίωση στις επιδόσεις της κατά την άσκηση και στην αναλογία αναπνευστικής ανταλλαγής, καθώς και μεγαλύτερη μείωση σωματικού βάρους (0,78%) και διαστολικλης πίεσης του αίματος (3,2%).
Στην αυτοφυή μορφή του, το Dong Chong Xia Cao (Cordyceps Sinensis) είναι μύκητας και ταυτόχρονα κουφάρι της σπάνιας Θιβετάνικης κάμπιας από την οποία αναπτύσσεται και είναι εξαιρετικά ακριβό.

Τώρα, το Cordyceps που διατίθεται στο εμπόριο είναι φτηνότερο, αφού καλλιεργείται σε φασόλια σόγιας, ή άλλους παράγοντες. Θεωρείτε μια πολύ ασφαλής ουσία, η οποία δύναται να χορηγηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.