21/12/10

Ο Π.Ο.Υ. ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδωσε οδηγίες για την σωστή καλλιέργεια και συλλογή φαρμακευτικών φυτών. Οι οδηγίες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να παράγουν βότανα καλής ποιότητας, ασφαλή και μη απειλητικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο Π.Ο.Υ. αναγνωρίζει ότι η βιοποικιλότητα απειλείται από την αλόγιστη συλλογή φαρμακευτικών φυτών, καθώς και ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εξαφανιστούν ορισμένα απειλούμενα είδη και να ζημιωθούν οι φυσικές τους κατοικίες και οι πόροι τους.

Οι οδηγίες αφορούν την παραγωγή και τη συλλογή, την επιλογή της τοποθεσίας καλλιέργειας, το κλίμα και τους εδαφολογικούς παράγοντες, τον εντοπισμό σπόρων και φυτών, τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται μετά τη συγκομιδή, καθώς και ορισμένα νομικά ζητήματα όπως οι εθνικοί και τοπικοί νόμοι σχετικά με τα κριτήρια ποιότητας, την καθιέρωση πατέντων και την κατανομή των κερδών. Σήμερα απειλούνται με εξαφάνιση αρκετά φυτά της βιομηχανίας της βοτανικής ιατρικής (η οποία ανέρχεται στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια).

Μεταξύ των απειλούμενων φυτών συγκαταλέγεται το άγριο τζίνσενγκ, το Αμερικανικό Τζίνσενγκ, η Υδράστις η Καναδική, η Εχινάτσεα, η Κιμισιφούγκα (Cimicifuga racemosa), η Πτελέα η ερυθρή, το Κάβα-Κάβα, το είδος Catharanthus roseus, η Αφρικανική Κερασιά (Ρόιμπος) και το Αρπαγόφυτο. (www.who.int/medicines/library/trm/medicinalplants/agricultural.pdf)