19-1-11

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΥ

30 ασθενείς που έπασχαν από οστεοαρθρίτιδα γονάτου, χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες.
Η μια έλαβε μόνον βελονισμό στα σημεία Hegu L.I.-4, Xueshai SP-10, Xiyan (MN-LE-16), Yinlingquan SP-9, Yanglingquan GB-34, Zusanli ST-36, Taichong LIV-3, Weizhong BL-40, Chengshan BL-57 (δυο φορές εβδομαδιαίως, 10 συνεδρίες συνολικά, χρήση ηλεκτροβελονισμού στα περισσότερα σημεία). Η δεύτερη έλαβε βελονισμό στα ίδια σημεία και εξακολούθησε να παίρνει δυτικά φάρμακα, ενώ η τρίτη πήρε μόνο δυτικά φάρμακα για πέντε εβδομάδες, και κατόπιν ακολούθησε θεραπεία βελονισμού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Ένας τυφλός παρατηρητής επιμελήθηκε τα μέσα μέτρησης (visual analogue pain scale / VAS, Western Ontario Mc Master questionnaire / WOMAC).
Διαπιστώθηκε μεγάλη βελτίωση στις δυο πρώτες ομάδες, ενώ δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην τρίτη μέχρις ότου έλαβε βελονισμό, όπου και παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές. Τα οφέλη παρέμειναν έναν μήνα μετά το τέλος της θεραπείας με βελονισμό. (Acupuncture in Medicine 2004 ˙ 22 (1) : 14-22).

Σε μια άλλη έρευνα, 563 ασθενείς με αρθρίτιδα γονάτου (54% και διάρκεια 5-10 έτη, 23% με διάρκεια άνω των 10 ετών) υποβλήθηκαν σε 15 συνεδρίες βελονισμού. Η θεραπεία διακοπτόταν νωρίτερα εάν δεν παρατηρούταν καμία βελτίωση μετά τις πρώτες 3 συνεδρίες (οι ασθενείς αυτοί συμπεριλήφθηκαν στα τελικά αποτελέσματα της έρευνας). Από το 85% των ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία (καθιερωμένα σημεία και επιπλέον σημεία, σύμφωνα με το πρότυπο της ΠΚΙ), με deqi, μέσος όρος 8.9 συνεδρίες ανά ασθενή), το 75% ανέφερε ανακούφιση άνω του 45% στον βαθμό πόνου. Υπήρξε αξιοσημείωτη διαφορά στην ποιότητα αναλγητικών που χορηγήθηκαν κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας (οι περισσότεροι ασθενείς που εμφάνισαν 45% ανακούφιση από τον πόνο διέκοψαν την φαρμακοθεραπεία).

Η ανάλυση κόστους έδειξε μείωση 0.91 Ευρώ ημερησίως πριν την θεραπεία και 0.18 Ευρώ ημερησίως μετά την θεραπεία.
Συνολικά, το κόστος μειώθηκε 349.50 Ευρώ ημερησίως για τους 478 ασθενείς που μετείχαν στην έρευνα. (Acupuncture in Medicine 2004 ˙ 22(1) : 23-28).