27-1-11

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Σε μια έρευνα που διεξήχθη στην Ταϊβάν, 100 ασθενείς που είχαν υποστεί οξύ τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης σχημάτισαν τυχαία δυο ομάδες. Η μια έλαβε βελονισμό και φυσιοθεραπεία, ενώ η άλλη μόνον φυσιοθεραπεία. Η πρώτη ομάδα υποβλήθηκε σε διέγερση του Houxi SI-3 και Shenmai BL-62 αμφοτέρωθεν με ηλεκτροβελονισμό. Η θεραπεία χορηγήθηκε όσο το δυνατόν συντομότερα – στο δωμάτιο επειγόντων περιστατικών ή αμέσως μετά την εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη – σε καθημερινή βάση, 5 ημέρες την εβδομάδα, μέχρι να δοθεί εξιτήριο.
Επιπλέον, τοποθετήθηκαν βελόνες που πιέζουν το αυτί σε 4 ωτιαία σημεία που σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη.
Η ομάδα που έλαβε βελονισμό παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση στη νευρολογική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αισθητικής και κινητικής λειτουργίας, απ’ ό,τι η ομάδα που δεν έλαβε βελονισμό, τόσο κατά το εξιτήριο, όσο και μετά από ένα έτος. Επίσης σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην ικανότητα των ασθενών να φροντίζουν τους εαυτούς τους, στον έλεγχο των σφιγκτήρων, στην κινητικότητα, στην ικανότητα κίνησης μέσα στον χώρο, στην επικοινωνία και στην κοινωνική επίγνωση. (American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003, 82: 21-7).