2-2-11

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Σε μια μικρή έρευνα που διεξάχθηκε στην Βραζιλία, 19 άντρες με διαταραχές σπέρματος (που αφορούσαν στον αριθμό των σπερματοζωαρίων, στην κινητικότητα και στην μορφολογία) χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες προκειμένου να υποβληθούν σε πραγματικό και εικονικό βελονισμό και μοξαθεραπεία.
Η ομάδα που υποβλήθηκε σε πραγματική θεραπεία έλαβε βελονισμό στα σημεία Qichong ST-30, Taixi KID-3, Zusanli ST-36, Hegu L.I.-4, Sanyinjiao SP-6, Gongsun SP-4, Taichong LIV-3, Neiguan P-6 (με deqi) και μόξα (μέχρις ότου το δέρμα γίνει ερυθρό) στα Shenshu BL-23, Zhishi BL-52, Sanjiaoshu BL-22, Mingmen DU-4, Ciliao BL-23, Qihai REN-6, Guanyuan REN-4, Zhongji REN-3, Pishu BL-20, Weishu BL-21, Shimen REN-5, Taiyuan LU-9, Feishu BL-13, Gaohuangshu BL-43, Xinshu BL-15, Zigong (M-CA-18).
Η θεραπεία γινόταν 2 φορές εβδομαδιαίως επί 10 εβδομάδες.

Η άλλη ομάδα έλαβε βελονισμό και μόξα σε μη-βελονιστικά σημεία.

Στο τέλος της θεραπείας, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πραγματικό βελονισμό, παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση στην μορφολογία του σπέρματος. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τον όγκο του σπέρματος, των αριθμό των σπερματοζωαρίων ή την κινητικότητα τους. (Asian J Androl 2003 Dec. 5: 345-348).