Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έδωσε οδηγίες για την σωστή καλλιέργεια και συλλογή φαρμακευτικών φυτών. Read More