Το άσθμα είναι σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα που χαρακτηρίζεται από σπασμούς των βρόγχων. Οι σπασμοί δεν είναι βέβαια η αιτία του προβλήματος, αλλά το αποτέλεσμα πολύπλοκων οργανικών λειτουργιών. Συχνά υπάρχει ένας αλλεργικός παράγοντας που ενεργοποιεί τις ασθματικές κρίσεις. Read More