Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Viburnum prunifolium (Βιβούρνο το ερπόφυλλο και ανήκει στην οικογένεια των Αιγοφυλλοειδών. Read More