Τον συναντούμε και με την ονομασία αγριοϋάκινθος και η επιστημονική του ονομασία είναι Murcati comosum. Read More