Η λατινική ονομασία του φυτού είναι Bryonia cretica. Read More