Η διάρροια είναι η αμυντική αντίδραση του οργανισμού που μπορεί να προκληθεί από: 1) Ιογενείς –βακτηριακές λοιμώξεις 2) Αυξημένη πίεση 3) Λήψη φαρμάκων 4) Ασθένειες του εντέρου 5) Δυσανοχή σε συγκεκριμένα τρόφιμα Read More