Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Galium aparine L. (Γάλιο η απαρίνη) Read More