Το συναντάμε και με το όνομα Μοσχοκάρφι ή Καρυόφυλο. Read More