Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Geranium robertianum (Γεράνιο το ροβερτιανό). Read More