Η επιστημονική του ονομασία είναι Citrus paradise και στον τόπο μας έχει αρχίσει η οργανωμένη του καλλιέργεια τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια. Read More