Ο σακχαροδιαβήτης είναι η συνηθέστερη ενδοκρινική διαταραχή και προσβάλλει πάνω από το 1% του πληθυσμού στο δυτικό κόσμο. Read More