Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Origanum dictamnus L. ή Dictamus creticus (όταν προορίζεται για φαρμακευτική χρήση) και ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών. Read More