Ο έρπης προκαλείται από ιογενή λοίμωξη των γαγγλίων και είναι πάθηση πολύ οδυνηρή που μπορεί να μας ταλαιπωρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα Read More