Τα ιχθυέλαια είναι πλούσια σε Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα. Αυτό δεν ισχύει για ιχθυέλαια που προέρχονται από ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών καθώς αυτά περιέχουν πολύ χαμηλές ποσότητες των συγκεκριμένων ουσιών. Read More