Ως μαγιά μπύρας χαρακτηρίζουμε τη ζύμη που χρησιμοποιείται για τη ζύμωση του ζυθογλεύκους. Οι ζύμες αποτελούνται από μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι πολλαπλασιάζονται ταχύτατα. Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που πολλαπλασιάζονται είναι ότι ο πληθυσμός τους διπλασιάζεται σε χρονικό διάστημα μόλις 2 ωρών. Read More