Το φαινόμενο της παχυσαρκίας αναδύθηκε τα τελευταία χρόνια κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική ως φυσική συνέχεια της αυξημένης διαθεσιμότητας τροφής στις συγκεκριμένες περιοχές καθώς και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Read More