Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Primula veris (Πριμούλα η εαρινή) ή Primula officinalis (Πριμούλα η φαρμακευτική) ή acaulis ή vulgaris ή scaveoles ή columnae. Read More