Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Apium graveolens (Άπιον το βαρύοσμον). Read More