Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Scrophularia nodosa (Χοιράδια η οζώδης) και ανήκει στην οικογένεια των Χοιραδιοειδών η οποία περιλαμβάνει 200 και πλέον είδη. Read More