Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Tanacetum vulgare (Τανάτσετο το κοινό) και ανήκει στην οικογένεια των Συνθέτων. Read More