Η φαρμακευτική της ονομασία είναι Hydrastis Canadensis (Υδραστίς η Καναδική). Read More