Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι HYOSCYAMUS niger L. (Υοασκίαμος ο μέλας) και ανήκει στην οικογένεια των Σολανιδών. Το γένος αυτό περιλαμβάνει 9 είδη ιθαγενή της Ευρώπης, όπως ο Υοσκύαμος ο λευκός (Hyoscyamus albus) και ο Υοσκύαμος ο χρυσός (Hyoscyamus aureus) τα οποία έχουν σχεδόν ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες. Read More