Με αυτήν την ονομασία χαρακτηρίζουμε μια ομάδα χημικών ουσιών που έχουν ανάλογη δράση με το φολικό οξύ. Read More