Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Berberis cretica L. (Βερβερίς η κρητική). Read More