Είναι φυτό ιθαγενές των Μεσογειακών χωρών και στη χώρα μας το συναντούμε με τα ονόματα Βόραγο, Βοράγινο, Βορατσίνα, Αρπέτα, Έχιον, Μποπράτσινο, Μπουράντζα, Βούγλωσσο, Βοϊδόγλωσσα. Η επιστιμονική του ονομασία είναι Borago officinalis (Μποράγκο το φαρμακευτικό – Καρδιαγωγό το φαρμακευτικό). Read More