Η λατινική του ονομασία είναι Brassica oleracea (βρασσική η λαχανώδης). Read More