Η λατινική ονομασία του βοτάνου είναι Comvallaria mazalis (Κομβαλλάρια του Μαίου) και ανήκει στην οικογένεια των Λιλιιδών. Read More