Το βότανο αυτό το συναντούμε και με τις ονομασίες Κρινάκι ή Μυγκέ. Η αγγλική του ονομασία είναι Lily of the Valley και η λατινική Convallaria majalis (Κομβαλλάρια του Μαΐου). Read More