Η λατινική ονομασία είναι Equisetum arvense (Ιπουρίς η αρουραία) και άλλες ονομασίες με τις οποίες το συναντούμε είναι κοντυλόχορτο, πολυτρίχι, πολυκόμπι, ουρά του αλόγου. Ανήκει στην οικογένεια των Ιππουροειδών. Read More