Η λατινική του ονομασία είναι Humulus lupulus (Λυκίσκος το ζυθοβότανο)και τον συναντούμε με τις ονομασίες λυκίσκος ή αγριόκλιμα. Read More