Η λατινική του ονομασία είναι Juniperus communis (Ιουνίπερος ο κοινός – Άρκευθος ο κοινός). Οι άλλες ονομασίες αυτού του βοτάνου είναι Κεδρόμηλα, Αγριοκυπαρίσσι, Κέντρο, Κέθρο και Βένιο. Read More