Η λατινική του ονομασία είναι Mentha spicata syn., Mentha crispa και Mentha Viridis. Read More