Τον συναντάμε και με την ονομασία Σκόλυμος, ενώ η επιστημονική του ονομασία είναι Scolymus hispanicus και ανήκει στην οικογένεια των αστερωδών. Read More