Η επιστημονική του ονομασία είναι Verbena officinalis και το συναντούμε με τα ονόματα βερβένα, σταυροβότανο, γοργογιάννη, σπυρόχορτο, σπληνόχορτο. Read More