Η επιστημονική του ονομασία είναι Allium cepa και στη χώρα μας το συναντάμε με τις ονομασίες Κρόμμυον, Άλλιον το κοινό, Κρομμύδι, Κρεμμύδι, Άλλιο το κρόμμυο Read More