Μερικές φορές το δέρμα μας, εμφανίζει αντιδράσεις σε εξωτερικούς παράγοντες, (π.χ. βακτήρια), οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε εσωτερικές διαδικασίες που αντικατοπτρίζονται στο δέρμα αντί να εκδηλωθούν εσωτερικά. Read More