Στρες μπορεί να είναι οποιοδήποτε ερέθισμα ή μεταβολή στο εσωτερικό ή εξωτερικό μας περιβάλλον που διαταράσσει την ομοιόσταση ή την εσωτερική μας αρμονία. Read More