Γαστρίτιδα

Το μίγμα για γαστρίτιδα περιέχει σύμφυτο, υδράστις, σπειραία και αλθαία.

Κουβάτσος Φίλιππος, Κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, (Απόφοιτος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών), Αλλαγιάννη 13, Κορωπί, Τηλ. επικοινωνίας: 2106021750

MI 1.06

12.00

Γαστρίτιδα

12.00

Περιγραφή

Το μίγμα για γαστρίτιδα περιέχει σύμφυτο, υδράστις, σπειραία και αλθαία.

Κουβάτσος Φίλιππος, Κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, (Απόφοιτος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών), Αλλαγιάννη 13, Κορωπί, Τηλ. επικοινωνίας: 2106021750