Τουσιλάγκο (Flos Tussilagi Farf.) (Kuan Dong Hua) 100γρ.

Το τουσιλάγκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση βήχα συνοδευόμενου από πολλά φλέγματα ή βήχα με παρουσία αίματος στα φλέγματα.

Κουβάτσος Φίλιππος Κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, (Απόφοιτος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών), Αλλαγιάννη 13, Κορωπί, Τηλ. επικοινωνίας: 2106021750

411

5.00

Τουσιλάγκο (Flos Tussilagi Farf.) (Kuan Dong Hua) 100γρ.

5.00

Description

Το τουσιλάγκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση βήχα συνοδευόμενου από πολλά φλέγματα ή βήχα με παρουσία αίματος στα φλέγματα.

Κουβάτσος Φίλιππος Κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, (Απόφοιτος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών), Αλλαγιάννη 13, Κορωπί, Τηλ. επικοινωνίας: 2106021750