Βήχιο 100γρ. (Tussilago farfara)

Βιότοπος – περιγραφή:

Η λατινική του ονομασία είναι Tussilago farfara  (βήχιο το σιτόφυγο) που σημαίνει

604

7.50

Βήχιο 100γρ. (Tussilago farfara)

7.50

Περιγραφή

Βιότοπος – περιγραφή:

Η λατινική του ονομασία είναι Tussilago farfara  (βήχιο το σιτόφυγο) που σημαίνει